Hydro dipping

Hydro dipping

 Hydrodipping är en dekoration metod för tredimensionella objekt som gör det möjligt att sätta en mycket detaljerad grafik på produktens yta. En hydrografisk PVA-film, som har tryckts med en önskad grafisk bild med latex eller pigmentbaserat bläck, placeras noggrant på vattenytan på nedsänkning tanken. Detta är nyckelkomponenten som gör våra skor speciella och kreativa